natriumdocusaat/sorbitol | Farmacotherapeutisch Kompas

Wie zijn wij Registreren Shop Stoppen met roken Pil Express Zelfzorggeneesmiddelen Contact Werken bij ons. Allopurinol Sandoz mg, tabletten. Een effect is echter niet waarschijnlijk. Zeer zelden : diarree. Top Dossiers Koortslip Ooglaseren Afvallen Verkoudheid en griep Zorgverzekeringen vergelijken. Wat is Klyx en waarvoor wordt het gebruikt? Daar staat een maand en een jaar. Toch blijft het belangrijk om Klyx zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Klyx bevat methylparahydroxybenzoaat E en propylparahydroxybenzoaat E Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Wijze van gebruik Klyx is bestemd voor toediening in de anus rectaal gebruik. De inhoud langzaam uitknijpen totdat de flacon leeg is. Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Installeer deze Web-App op je iPhone: Tap het deel-icoon en daarna "Zet op beginscherm". Bij langdurig gebruik kan irritatie van het darmkanaal optreden en verlies van elektrolyten. Wat u moet doen wanneer u te veel van Klyx heeft gebruikt Er zijn geen gevallen van overdosering bekend. Wanneer u teveel van Klyx heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Ik begrijp het, verberg dit bericht voortaan. Inhoud van deze bijsluiter 1. Bij langdurig gebruik kan irritatie van het darmkanaal optreden en verlies van elektrolyten. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Anvullende Informatie De werkzame stoffen in dit middel zijn natriumdocusaat en sorbitol De andere stoffen in dit middel zijn methylparahydroxybenzoaat E propylparahydroxybenzoaat Enatriumhydroxide Egezuiverd water. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. ATC-Code: A02BX

Swensweg 5 Postbus RN Haarlem In het register ingeschreven onder RVGklysma. Hoe gebruikt u dit middel? De gebruikelijke dosering is 1 klysma ml per keer. Twijfelt u over het juiste gebruik? De inhoud langzaam uitpersen totdat de fles leeg is. Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Klyx®, kam 🏥 Ziekte, Symptomen, Behandeling.

Een effect is echter niet waarschijnlijk. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, Zoals alle laxeermiddelen mag Klyx niet langdurig toegediend worden, zie rubriek 3 "Hoe wordt Klyx gebruikt? Klyx kan de absorptie van andere geneesmiddelen versterken en mag niet worden gebruikt in combinatie met hepatotoxische middelen. Gewoonlijk treedt de darmlediging ongeveer 15 minuten na toediening op. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Wat is Klyx en waarvoor wordt het gebruikt? Met de andere hand de sluiting aan het uiteinde van de lange hals afdraaien. Advies: Kortdurend gebruik kan overwogen worden. ATC-Code: R03AK Inhoud van deze bijsluiter 1. Het trekt in de darm osmotisch water aan en houdt dit water vast. De klysmaflacon met de rechterhand binnen de plastic beschermmanchet vasthouden en het uiteinde van de katheter bevochtigen door er met lichte druk enkele druppels van de vloeistof uit te persen, hierna de katheter voorzichtig via de anus inbrengen. Uitleg symbolen XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem GVS. HOE WORDT KLYX GEBRUIKT? KLYX klysma Lever en gal De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer Klyx gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk zijn voor de lever. Zweet Mijn zoon verdwijnt soms uit de realiteit - Is het afwezig? Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Een verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. ATC-Code: C09AA De inhoud langzaam uitknijpen totdat de flacon leeg is. Wanneer u teveel van Klyx heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 klysma ml per keer. Klyx bevat methylparahydroxybenzoaat E en propylparahydroxybenzoaat E Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Het trekt in de darm osmotisch water aan en houdt dit water vast. Mogelijke bijwerkingen 5. Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

KLYX CLYSMA ML - De Nationale Apotheek

Mocht na 30 minuten geen darmlediging hebben plaatsgevonden, dan dient voor een tweede maal een klysma te worden toegediend. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Bij langdurig gebruik: irritatie van het darmkanaal, verlies van elektrolyten. Soms: onverwachte verstopping obstipatie. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Het volume en het watergehalte van feces neemt hierdoor toe, waardoor de peristaltiek wordt opgewekt. Voor meer informatie over het gebruik, bekijk hierboven de bijsluiter. ATC-Code: C09AA De klysma is een heldere kleurloze vloeistof. Registratiehouder Pharmachemie B. Levetiracetam Aurobindo mg, filmomhulde tabletten. Start met 1 klysma ml. Deze stoffen kunnen wellicht vertraagd allergische reacties veroorzaken. Gewoonlijk treedt de darmlediging ongeveer 15 minuten na toediening op. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Zwangerschap Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Zeer zelden : diarree.

Natriumdocusaat is een oppervlakteactieve stof die feces week maakt. Daar staat een maand en een jaar. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, Zoals alle laxeermiddelen mag Klyx niet langdurig toegediend worden, zie rubriek 3 "Hoe wordt Klyx gebruikt? Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Pharmachemie B. Quick Links Waarvoor wordt dit middel gebruikt? De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen: Maag- en darmstelsel Pijn in buik en lichte buikkrampen kunnen optreden. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Klyx (zelfzorg)

ATC-Code: A12BA De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer dit product gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk voor de lever zijn. Het Is Erg Belangrijk Om Uw Mening Weten! Wat is een geboorteafwijking? Gaviscon Extra Sterk, suspensie voor oraal gebruik. Natriumdocusaat is een oppervlakteactieve stof die feces week maakt. Hoe bewaart u Klyx? Inhoud van deze bijsluiter 1. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Bevat per ml: natriumdocusaat 1 mg, sorbitol mg. Mogelijke bijwerkingen? Voor meer informatie over het gebruik, bekijk hierboven de bijsluiter. Bevat per ml: natriumdocusaat 1 mg, sorbitol mg. Zeer zelden : diarree. Gemeld zijn: buikpijn, lichte buikkrampen, diarree, paradoxale obstipatie. ATC-Code: G03HB Mocht na 30 minuten geen darmlediging hebben plaatsgevonden, dan dient voor een tweede maal een klysma te worden toegediend. Start met 1 klysma ml. Klyx kan de opname van sommige geneesmiddelen versterken en mag niet samen met andere middelen die schadelijk voor de lever zijn gebruikt worden. Levetiracetam Aurobindo mg, filmomhulde tabletten.

Sorbitol behoort tot de osmotisch werkende laxantia. Aangenomen wordt dat het de obstipatie vermindert, doordat het de penetratie van vocht in feces vergemakkelijkt. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Zorginstituut Nederland.

Bijsluiter: Klyx (zelfzorg)

ATC-Code: G03HB De gebruikelijke dosering is 1 klysma ml per keer. Klyx is verpakt in een ml en ml flacon. Bij langdurig gebruik kan irritatie van het darmkanaal optreden en verlies van elektrolyten. Uiterst zelden: diarree, Af en toe: onverwachte verstopping obstipatie. Start met 1 klysma ml. Lever of gal De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer Klyx gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk zijn voor de lever. Wanneer u een dosis gemist hebt, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Wie zijn wij Registreren Shop Stoppen met roken Pil Express Zelfzorggeneesmiddelen Contact Werken bij ons. Daar staat een maand en een jaar. Levetiracetam Aurobindo mg, filmomhulde tabletten. Bij langdurig gebruik kan irritatie van het darmkanaal optreden en verlies van elektrolyten. Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. ATC-Code: N03AX Bevat per ml: natriumdocusaat 1 mg, sorbitol mg. Als Je Graag Ons Artikel En U, Hebben Iets Toe Te Voegen, Deel Je Gedachten. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? Ik begrijp het, verberg dit bericht voortaan. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. HOE BEWAART U KLYX?

Top Dossiers Koortslip Ooglaseren Afvallen Verkoudheid en griep Zorgverzekeringen vergelijken. Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Dit voorkomt dat de vloeistof wordt teruggezogen. Als Je Graag Ons Artikel En U, Hebben Iets Toe Te Voegen, Deel Je Gedachten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.