Bruker manual AEG-ELECTROLUX LAVW - Last ned din AEG-ELECTROLUX LAVW bruksanvisning

Close the pump door. There is water in the drum. The programme selector dial must be turned first to RESET and then to the DRAIN or SPIN programmes. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning Rör den inte! Stäng av tvättmaskinen före nödtömning och gör den strömlös. In this way the action is more effective. Page Positioning And Levelling Installation Positioning and levelling Install the machine on a flat hard floor. The door lock has not been released. Table Of Contents. This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers. Description of the appliance Front view Detergent drawer Control panel. Vid leverans av tvättmaskinen är funktionen för extra sköljningar inte inställd. Repairs carried out by inexperienced persons could cause injury or serious malfunctioning. Vattenkranen är inte helt öpÖppna vattenkranen helt. This option is not available with the Wool and Handwash programmes, Miniprogramme and cannot be used with STAIN. Utjämna ojämnheter i golvet. Programme progress display By selecting the wash programme, the pilot lights corresponding to the various phases making up the programme come on. The machine will add automatically a prewash phase SPORT INTENSIVE before the main wash to eliminate mud stains. For use when washing lightly soiled laundry. Vid sifonanslutning: Sifonen är igentäppt. You must hear a click during closing. Vänd dig till den som skött transporten om maskinen är skadad. Funktionen för extra sköljningar är nu inställd.

Annars kan maskinen skadas vid centrifugeringen eller skada annat i närheten. Page Control Panel Control panel Control panel Henceforth the programme selector dial, the buttons and the display will be indicated with the numbers given in this table. Something not working? Pay attention to the level and temperature of the water in the machine! Utloppsslangen är otät. Den maximala pumphöjden 1m ovanför tvättmaskinens underlag har överskridits.

AEG ELECTROLUX LAVAMAT USER MANUAL Pdf Download | ManualsLib

Ileggsdren lar seg ikke Barnesikringen er aktivert. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Funktionen för extra sköljningar är nu inställd. Cleaning and maintenance. Öppna luckan. Stäng luckan. För normalt smutsad tvätt behöver inte tillvalsfunktionerna användas. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte. Contents Installation. Page 36 What to do if Lämna med den vid ett eventuellt ägarbyte. The programme selector determines the type of washing cycle e. To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:. If the wash load appears not to have been spun sufficiently at the end of the wash cycle, because it is not evenly distributed in the drum, the balance control device may have operated. By pressing this button the washing time is reduced. Annars kan maskinen skadas vid centrifugeringen eller skada annat i närheten. See also: User Manual. Page 2 Dear Customer Thank you for choosing one of our high-quality products. Det är inte en effekt av otillräcklig sköljeffekt. Överskrid inte maximal tvättmängd se Programtabeller. The materials marked with the symbol are recyclable.

In this way the action is more effective. Kontrollampan för vald tillvalsfunktion tänds inte. Byt ut säkringen Proppen. Never try to correct any unevenness in the floor by putting pieces of wood, cardboard or similar materials under the machine. Gi den videre til eventuellesenere eiere av maskinen. Stäng av tvättmaskinen.

AEG LAVAMAT L VI, LAVAMAT L VI User Manual

By pressing this button the washing time is reduced. QUICK By pressing this button the washing time is reduced. Your machine is fitted with a balance control device, which ensures the ma-chine is stable during the spin. Dra ut tvättmedelsfacket fram till stoppet. Följ tvättmedelstillverkarens anvisningar. Main features of your washing machine. Vatten läcker ut under tvättmaskinen. Vrid programväljaren till läge v TÖMNING. Page Water Inlet Filter Care and cleaning 8. Lägga i tvätt. Press this button to reduce the maximum speed of the final speed proposed by the machine for the selected programme or to select RINSE HOLD option. Glöm inte att ta bort transportskydden innan du startar maskinen! Related manuals Aeg LAVW Användarmanual. Tvättvattnet rinner ut. To be used for very lightly soiled laundry only. Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment marked before starting the wash programme. Dimensions of the appliance. Tvättmedelsfacket Tvättmedelsfacket behöver rengöras med jämna mellanrum. Door Drain filter Adjustable feet. When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Skaka av eller borsta bort resterna.

During machine operation it is possible that the y y e e l l l l o o w w pilot light of button blinks, one of the following alarm codes appears on the display and at the same some acoustic signals Tvättprogrammet startas. Fäst slangböjen med ett snöre i vattenkranen eller väggen. Page Positioning And Levelling Installation Positioning and levelling Install the machine on a flat hard floor. Clean all parts of the washing ma- chine, especially the nozzles in the top of the washing-in chamber, with a brush.

Aeg LAVAMAT Protex Manuals | ManualsLib

Tvättvattnet som rinner ur nödtömningsslangen kan vara varmt. Torka av panelen med en fuktig trasa. Enter your email and check your inbox. Tjockflytande medel bör späs ut upp till MAX-markeringen och stärkelse i pulverform skall lösas upp, med vatten. Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten eller skruva ur proppen i elcentralen innan du öppnar pumplocket! Utjämna ojämnheter i golvet. You can open the door, after having set the machine to PAUSE, provided the following conditions exist:. At the end of the programme, and RINSE HOLD symbol appear on the display, DOOR symbol door locked remains lit, the pilot light of button goes off and the door is blocked to indicate that the water must be emptied out. Turn the programme selector dial to the required programme. Ikke bruk mbelpleiemidler eller aggressive rengjringsmidler til rengjre betjeningspanel og -deler. During machine operation it is possible that the y y e e l l l l o o w w pilot light of button blinks, one of the following alarm codes appears on the display and at the same some acoustic signals Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Tips for environmental protection. Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar. Urkoppling av funktionen Extra sköljningar: 0 1. Hur mycket tvätt- och sköljmedel? Ta bort skruven D inkl. Använd inga verktyg. By selecting this program, OUTDOOR SPORTS do not add any additives. Remove the conditioner insert from the middle compartment.

The relevant symbol will appear on the display. Indikatoren L SLUTT blinker 8 ganger, samtidig hres et pipesignal 8 ganger. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Förbrukningsvärden och tvättider Värdena i följande tabell har uppmätts under provning vid normalvillkor. Kontrollamporna för valda tillvalsfunktioner tänds. To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:. Weight of laundry.

AEG LAVAMAT L 14510 VI, LAVAMAT L 12510 VI User Manual

Press this button to reduce the maximum speed of the final speed proposed by the machine for the selected programme or to select RINSE HOLD option. To be used for very lightly soiled laundry only. Tömningspumpen är igentäppt. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance. Skruva loss pumplocket genom att vrida det moturs och dra ut det. DELICATE ITEMS. Email sent! Du sparar tvättmedel, vatten och tid och är skonsam mot miljön! Öppna luckan. When they are pressed again, the pilot lights go out. Indikatoren L SLUTT Lukk ileggsdren godt igjen. Aeg LAVREGINA Användarmanual. Kontrollamporna för valda tillvalsfunktioner tänds. För mycket tvätt i maskinen. The maximum spin speed for cotton is rpm for LVIrpm for LVIfor easy cares, wool rpm and for delicates and Miniprogramme rpm. Temperatures for normally soiled white cottons and linen e. Lägga i tvätt. Använd specialnyckeln som medlevereras, den är till för transportskydden och för att justera fötterna. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Problem Tvättmaskinen fungerar inte. Kontrollera om pumphjulet i den bakre delen av pumphuset kan vridas.

The DOOR symbol appears on the display to indicate that the appliance has started operating and the door is locked. Remove the polystyrene block and any material from the drum. Använd helst en flaskborste. Safety instructions Your safety is of paramount importance, please ensure you read this instruction book before installing or using this appliance. Ileggsdren lar seg ikke Barnesikringen er aktivert.