Ethinyl estradiol and levonorgestrel Uses, Side Effects & Warnings - zetacar-autosogno.it

Kvalme kan forekomme f. Follow all directions on your prescription label and read all medication guides or instruction sheets. Mylan Pharmaceuticals Inc. Se avsnittet "Bruk ikke Oralcon". Taking birth control pills can increase your risk of blood clotsstroke, or heart attack. You may need to use back-up birth control, such as condoms or a spermicidewhen you first start using this medicine. Bruk ikke Oralcon: Du skal ikke bruke Oralcon dersom du har noen av tilstandene som er angitt under. Overdose symptoms may include nauseavomiting, and drowsiness. Birth control pills will not protect you from sexually transmitted diseases --including HIV and AIDS. Stop using this medicine and tell your doctor right away if you become pregnant, or if you miss two menstrual periods in a row. Dyspepsi rammer ca. Det er viktig at du informerer legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder deg, selv om du er usikker. Use a back-up birth control if you are sick with severe vomiting or diarrhea. Brystkreft BrystcancerBrystsvulstBrysttumorCancer mammae : Ondartet svulst i brystet hos kvinner. You may report side effects to FDA at FDA Lupus : Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Follow the patient instructions provided with your medicine. Generic Name: ethinyl estradiol and levonorgestrel ETH in ill ess tra DYE ol and LEE vo nor JESS trel Brand Name: Amethyst, Aviane, Balcoltra, Falmina, Levlen, Lillow, Orsythia, Vienva Dosage Forms: oral tablet 20 mcg mcg; 20 mcg mcg; 30 mcg Get your prescription refilled before you run out of pills completely. This is not a complete list of side effects and others may occur. Den kan f. Drug Class. Risikoen avhenger av din naturlige risiko for blodpropp og hvilken type kombinert hormonelt prevensjonsmiddel du bruker. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Drug Status Availability Prescription only Rx.

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Mindre vanlige kan forekomme hos opptil 1 av personer : redusert sexlyst. Hvordan du oppbevarer Oralcon Oppbevares utilgjengelig for barn. Some drugs can make birth control pills less effective, which may result in pregnancy. Denne begynner normalt etter to til tre dager. If you need major surgery or will be on long-term bed rest, you may need to stop using this medicine for a short time.

Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet. Overdose symptoms may include nauseavomiting, and drowsiness. There are many brands and forms of this medicine available. De neste syv dagene skal du ikke ta tabletter. Dyspepsi rammer ca. Drug Status Availability Prescription only Rx. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Diabetes mellitus : Finnes som to typer: Type 1 insulinavhengig diabetes; skyldes at bukspyttkjertelen har for lav eller manglende insulinproduksjonog type 2 skyldes delvis at bukspyttkjertelen har for liten evne til insulinproduksjon, og delvis insulinresistens. Kvalme kan forekomme f. Felleskatalogtekst FK-tekst Pakningsvedlegg Pakn. Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Oralcon, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. If you miss two active pills in a row in Week 3, throw out the rest of the pack and start a new pack the same day if you are a Day 1 starter. Dersom du har eller har hatt kloasme leverflekker, dvs. Follow the patient instructions provided with your medicine. Tips en venn Utskrift Instillinger. Approval History Drug history at FDA. If you have recently had a baby, wait at least 4 weeks before taking birth control pills. Den totale risikoen for blodpropp i beinet eller lungene med Oralcon er liten. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. If you miss a period for two months in a row, call your doctor because you might be pregnant. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. Denne begynner normalt etter to til tre dager. Mindre vanlige kan forekomme hos opptil 1 av personer : redusert sexlyst. Take your first pill on the first day of your period or on the first Sunday after your period begins. Se avsnitt 4.

Dersom du har sukkersyke diabetes mellitus. Kreft Cancer : En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Oralcon, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Do not smoke while taking birth control pills, especially if you are older than 35 years of age. Gulsott Ikterus : Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge. When the pills run out, start a new pack the following day. On Sunday, throw out the rest of the pack and start a new pack that day.

Using a condom is the only way to protect yourself from these diseases. FDA Safety Alerts for all medications. Ethinyl estradiol and levonorgestrel may also be used for purposes not listed in this medication guide. Tuberkulose : Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Dyspepsi rammer ca. There are many brands and forms of this medicine available. Do not smoke while taking birth control pills, especially if you are older than 35 years of age. Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat se avsnitt 2 "Oralcon inneholder laktose og sukrose"maisstivelse, povidon, sukrose se avsnitt 2 "Oralcon inneholder laktose og sukrose"talkum, kalsiumkarbonat, povidon, glyserol, makrogoltitandioksid, magnesiumstearat og karnaubavoks. If you miss one active pill, take two pills on the day that you remember. Diabetes mellitus : Finnes som to typer: Type 1 insulinavhengig diabetes; skyldes at bukspyttkjertelen har for lav eller manglende insulinproduksjonog type 2 skyldes delvis at bukspyttkjertelen har for liten evne til insulinproduksjon, og delvis insulinresistens. Se avsnitt 4. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Taking ethinyl estradiol and levonorgestrel can increase your risk of blood clots, stroke, or heart attack. Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert Generic Name: ethinyl estradiol and levonorgestrel ETH in ill ess tra DYE ol and LEE vo nor JESS trel Brand Name: Amethyst, Aviane, Balcoltra, Falmina, Levlen, Lillow, Orsythia, Vienva Dosage Forms: oral tablet 20 mcg mcg; 20 mcg mcg; 30 mcg You should not take this medicine if you smoke and are over 35 years old. Det er ukjent om dette funnet skyldes bruk av hormonell prevensjon eller andre faktorer, slik som forskjeller i seksuell atferd. Missing a pill increases your risk of becoming pregnant. Kvalme kan forekomme f. Hvordan Oralcon ser ut og innholdet i pakningen Hvite runde bikonvekse tabletter. Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Oralcon, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. Your risk increases the older you are and the more you smoke. Ethinyl estradiol and levonorgestrel is used as contraception to prevent pregnancy. You should not breast-feed while using this medicine.

Ordforklaringer til teksten. Taking birth control pills can increase your risk of blood clotsstroke, or heart attack. Use back-up birth control for at least 7 days following the missed pills. If you have recently had a baby, wait at least 4 weeks before taking birth control pills. Ethinyl estradiol and levonorgestrel can slow breast milk production. Monthly Newsletter. Til toppen.

Birth control pills will not protect you from sexually transmitted diseases --including HIV and AIDS. Melding av bivirkninger Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances. Monthly Newsletter. Take one pill every day, no more than 24 hours apart. I accept the Terms and Privacy Policy. You are even more at risk if you have high blood pressure, diabetes, high cholesterolor if you are overweight. Se avsnitt 4. Your risk of stroke or blood clot is highest during your first year of taking birth control pills. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at FDA Ordforklaringer til teksten. Smoking can greatly increase your risk of blood clots, stroke, or heart attack. Missing a pill increases your risk of becoming pregnant. Hvordan du bruker Oralcon Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Follow all directions on your prescription label and read all medication guides or instruction sheets. Subscribe to our newsletters. Brystkreft BrystcancerBrystsvulstBrysttumorCancer mammae : Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Hvordan Oralcon ser ut og innholdet i pakningen Hvite runde bikonvekse tabletter. Do not smoke while taking birth control pills, especially if you are older than 35 years of age. Other drugs may interact with birth control pills, including prescription and over-the-counter medicines, vitaminsand herbal products.

Felleskatalogtekst FK-tekst Pakningsvedlegg Pakn. Email address. Medically reviewed by Drugs. ALAT Alaninaminotransferase : Enzym som bl. Your risk increases the older you are and the more you smoke.

Ethinyl estradiol and levonorgestrel

Follow all directions on your prescription label and read all medication guides or instruction sheets. Select one or more newsletters to continue. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Using a condom is the only way to protect yourself from these diseases. Not all brands are listed on this leaflet. Utleveringsgruppe C. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme. When the pills run out, start a new pack the following day. Use a back-up birth control if you are sick with severe vomiting or diarrhea. Bruk ekstra prevensjon f. Felleskatalogtekst FK-tekst Pakningsvedlegg Pakn. Oralcon CampusPharma. Taking birth control pills can increase your risk of blood clotsstroke, or heart attack. You are even more at risk if you have high blood pressure, diabetes, high cholesterolor if you are overweight. Kvinner som bruker en kombinasjons-p-pille som inneholder levonorgestrel. Effektiviteten av p-pillen opprettholdes, men fortell det til legen din dersom du bruker soppdrepende legemidler som inneholder ketokonazol. Other drugs may interact with birth control pills, including prescription and over-the-counter medicines, vitaminsand herbal products. Les avsnitt. Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction : hives ; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Hepatitt C Hepatitt C-virusinfeksjonHCV-infeksjon : Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus HCV. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett. You may have breakthrough bleedingespecially during the first 3 months.

Brystkreft BrystcancerBrystsvulstBrysttumorCancer mammae : Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Bruk ikke Oralcon: Du skal ikke bruke Oralcon dersom du har noen av tilstandene som er angitt under. If you miss a period for two months in a row, call your doctor because you might be pregnant. Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. Lupin Pharmaceuticals, Inc.