ELECTROLUX EPH09NLIW USER MANUAL Pdf Download | ManualsLib

ELECTROLUX EXH09HX INSTALLATION MANUAL Pdf Download | ManualsLib

Sulje pakatun venttiilin varsi erityisellä välineellä. Fix the electrical cable sheath with the cable holder and the screw. Page SUOMI Varmista, että johtojen liitännät Kiristä liitosmutteri tiukasti vuotojen ovat tiukat ja että suojakannet estämiseksi. Have Problem Solution The unit does not operate. Attach the drain hose to the pump unit only connector so that water in the outdoor unit can be drained. Ulkoyksikkö 1. For smooth drainflow. Temperaturen som vil bruker etter 1 time vil blinke. Sulje paneeli painamalla nuolilla merkityistä kohdista. Veden kondensoitumista muodostuu COOL- tilassa putkien ja liitäntöjen ympärille. RA tool: För att undvika elektriska auktoriserad servicecenter. Tejpa den anslutande delen. Linda tejp runt tömningsslangen tillsam- mans med rörledningarna och nätkabeln. Äänimerkki kuuluu, jos näkyy pääyksikkö vastaanottaa signaalin. Er fjernbetjeningen beskadiget? Vikl tape om samlingen. In the AUTO mode, the temperature is not shown. Such location can cause break- down. Näin asennus tapahtuu ilmalämpöpumpussa käytetään sujuvasti ja ongelmitta. Luk helt op til stoppet. Luftreningsfilter Anmärkningar om placering 5. Page 19 ENGLISH Installation drawing The dimensions required for proper installation of the unit include the minimum permissible distances to adjacent parts. Se trinn a og b nedenfor.

Press the TURBO button again to conjrm. Open the front panel. Anslut en tömningsslang. Lauhdevesi virtaa yli. Page 7 7 Unit Piping holder 3.

Väärä liitäntä voi aiheuttaa ylikuumenemista tai tulipalon. Valve stem 8. Connect a drain hose. Page 61 SVENSK Utomhusenhet inomhusoch utomhusenheten levereras inte med enheten. Byt vid behov ut batterierna. Page 36 36 electrolux 4. Page 25 5. Page 68 Tömning av utomhuskondensvatten 2. Fix the mounting plate to the wall with screws. Page 64 Inomhusenhet Elledningar, inomhusenhet: Montera monteringsplattan 1. Keep any open ends of pipes be sealed with a cap, etc. Se nedan för anslutningar. Se steg a och b ne- dan. Page 7 7 Unit Piping holder 3. Systemet är nu i nom bruksanvisningen. After this time the unit continues to use the new temperature. Quick Links Download this manual. Page 50 50 electrolux 9. Tejpa den anslutande delen. Standardinnstilling: OFF. Tarkasta vielä kerran, että johto on tiiviisti Valmistele erillinen virransyöttövirtapiiri. As insulation, use poly- ethylene foam 6 mm or thicker. Fjern frontpanelet.

Utomhusenhet 9. Page 28 28 electrolux Ilmapumppu Tärkeää Lue nämä ohjeet huolella ja Huomio Tässä sisätilan noudata niitä. Jos X-FAN-toiminto on päällä, näytössä Säilytä irtileikattu levy mahdollista myöhem- pää käyttöä varten. Vannlekkasje i utedelen. Fully insert the drain hose until it stops min.

Checking To be flared perfectly circular. Page 60 60 electrolux Jordledare Nätkabel Kopplingsplint 4. Page 8 If the operation mode or the fan speed is changed, the turbo symbol will not be shown. Oletusasetus: AUTO. Page 24 24 electrolux 8. Page Onko kaukosäädin sen lähetys- ja vastaanottovälillä ja onko sen toiminta esteetöntä? Displayen blinkar sändsymbolen i en sekund. Don't have an account? Is the remote control within its transmitting and receiving range without any obstructions? X-FAN In COOL or DRY mode, press the button to enable or disable the X-FAN function. Have Problem Solution The unit does not operate. Page 68 TINS-BJBRZ Monteringssted tilstrekkelig ventilasjon. Fix the mounting plate horizontally. Page 12 4. Vikl tape om samlingen. Press the button again to switch off the unit. Vannlekkasje i innedelen. Lauhdevesi virtaa yli. Irrota mittariputkiston letku huoltoportis- Huoltoportin suojus Tyhjiöpumppu Er fjernkontrollen skadet? Reinstall the handle. Luk adgangspanelet. Page 55 55 Antal Användning För att fästa nätkabeln.

Page 80 Er fjernkontrollen innenfor rekkevidden for sending og mottak uten hindringer imellom? Page 92 Asennus Använd ning. Jos laite upotetaan veteen tai muuhun nesteeseen, VAROITUS älä poista laitetta käsillä. Page 23 ENGLISH Valve body compound meter indicates 0 instead of minus. Sulje pakatun venttiilin varsi erityisellä välineellä.

Fully open the 3-way valve with hexagon Valve shaft cap socket screw key. Lukk frontpanelet. Page 22 6. Store the pipes within the back cavity of the unit, and secure the pipes by attach- ing the piping holder. Virtajohdotus 5. Finns det magnetiska eller elektriska störningskällor nära enheten? Page 2 2 electrolux Heatpump Important! För att ställa systemet i testkörningsläge den när installationen av systemet är klar. La et autorisert servicesenter reparere bruk av personer inkludert barn med enheten. Upload from URL. Fyllningsslang To close, press-fit the arrow-marked points. Close the cap of the packed valve with a spanner. Sign up! Page 47 47 Jordingsledning Elektrisk kabel Kontaktkort 4. Page 29 29 Tuote Määrä Käyttö Sähköjohdon kiinnitykseen. Close the open panel. Är fjärrkontrollen skadad? In the AUTO mode, the temperature is not shown. Fix the cable with the accompanying cord holder and the short screw.

Cancel Delete. Page 62 överbelastning. Kierrä eristysteippiä liitoskohdan päälle. The weight must be evenly shared by each screw. Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. SLEEP Valitse SLEEP 1, SLEEP 2, SLEEP 3 tai SLEEP CANCEL painiketta painamalla.

Electrolux EPH09NLIW User Manual

Page 90 Page Installation Site ENGLISH Outdoor unit refrigerant circuit because the circuit operating temperature is high. Such location can cause break- down. Fix the cable with the accompanying cord holder and the short screw. Vaihda tarvittaessa paristot. Page Asennus HEAT-tilassa lämpötila saavuttaa Kevyt puhallus asetusarvon ja kompressori on Sisäyksikkö voi puhaltaa kevyesti ja pysähtynyt 1 minuutin ajaksi. Asennuslevyn asettaminen ja letkureiän tekeminen Tärkeää Kiinnitä asennuslevy vaakasuoraan. Förbered flänsmuttern. La et autorisert servicesenter reparere bruk av personer inkludert barn med enheten. Page 38 4. Liitä vedenpoistoletku oikealle ja aseta tyhjennyssuojus vasemmalle. Lukk frontpanelet. Se nedan för anslutningar. Irrota laite välittömästi sähköverkosta. Heat Pump Electrolux EPH09NLIW User Manual Split inverter pages. Charge port 9. Page 62 62 electrolux 3. Sign In OR. Page 5 They can take this product for environmental safe recycling. Fyllningsslang Page 25 5.

Laite ei toimi, jos se kytketään päälle välittömästi pois päältä Anslut en tömningsslang. SLEEP Valitse SLEEP 1, SLEEP 2, SLEEP 3 tai SLEEP CANCEL painiketta painamalla. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta uudelleen. You can also get this manual through your local distributor or by visiting our website.