P-piller - Vårdguiden

Det är helt ofarligt. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Ladda ner Yasmin bipacksedel. Läkemedlet tas under 21 dagar, följt av en veckas avbrott. I de flesta fallen kan apoteket hjälpa till att hitta ett likvärdigt läkemedel, t. Prognos för slutdatum: Läs upp. Skydd mot könssjukdomar Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar. Yasmin 28 har sju extra piller, som är sockerpiller. Eftersom tabletterna har olika sammansättning är det nödvändigt att börja med den första tabletten uppe till vänster och att du sedan tar en tablett varje dag. Detta gäller även eventuella biverkning ar som inte nämnts i denna information. Använd inte Yasmin 28 om du har problem med njurarna eller akut njursvikt. Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Vad gör jag om jag har glömt att ta ett p-piller? Kvinnor med nedsatt leverfunktion Använd inte Yasmin 28 om du har problem med levern. Det behöver du däremot inte göra om du bara är tillfälligt lös i magen. Hur gör jag om jag vill börja med p-piller? Det gäller bland annat: läkemedel som används för behandling av epilepsi t. Vilken tid du än väljer, är det bra att ställa ett alarm den första tiden. Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:. Äldre kvinnor Yasmin 28 är inte avsett för användning efter menopaus. Vad kan du eventuellt lida av? Yasmin är ett hormonellt p-piller som tillverkas av Bayer.

Se avsnitt 4. P-piller skyddar inte mot könssjukdomar. Du är fortfarande skyddad mot att bli gravid. Dessa biverkning ar är dock sällsynta. Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar.

Bayer AB - Sverige

Blodproppar som blockerar andra blodkärl. Yasmin och alla andra p-piller är receptbelagda läkemedel och kan därför inte köpas receptfritt, varken online eller hos ett apotek. När passar inte p-piller? Det är ett hjälpmedel för uppläsning av text. Blister, 3 x 28 tabletter. Vad är skillnaden mellan Yasmin och Yasminelle? Genom att rapportera biverkning ar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Startdatum: Vem kan använda preventivmedlet? Nu anges en veckodag ovanför varje tablett och du kan lätt se om du tagit tabletten en viss dag. Revisionsdatum: Publiceringsdatum: Du kan börja äta p-piller tidigast sex veckor efter din förlossning. Stäng regionsväljaren Stäng. Yasmin är ett hormonellt p-piller som tillverkas av Bayer. Vita inaktiva filmdragerade tabletter: Tablettkärna: laktosmonohydratmikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat Tablettdragering: hypromellos, talk, titandioxid E Den du träffar kommer att mäta ditt blodtryck. Fortsätt som vanligt. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Det är helt ofarligt.

Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit bukspottkörtelinflammation. Senaste recensionerna för behandlingen Yasmin 4. P-piller skyddar inte mot könssjukdomar. Detta gäller även eventuella biverkning ar som inte nämns i denna information. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt och du behöver inte använda extra skydd.

Yasmin p-piller | Läs mer och beställ online | euroClinix

Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel. Du kan ringa 70 10 helgfria vardagar mellan 8. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager. Beställ punktskrift Beställning av läkemedelsinformation i punktskrift är helt kostnadsfri. Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Yasmin 28, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Utbytbara läkemedel:. Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala www. Hur slutar jag med p-piller? Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en ljusgul tablett i början eller slutet av tablettkartan. Hur gör jag om jag vill börja med p-piller? Läkemedlet tas under 21 dagar, följt av en veckas avbrott. Inga biverkningar alls. Om Yasmin inte är rätt preventivmedel för dig finns det en hel del alternativ tillgängliga. Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen venös trombos. Yasmin 28 med mat och dryck Yasmin 28 kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten. Senaste recensionerna för behandlingen Yasmin 4. Vita inaktiva filmdragerade tabletter: Tablettkärna: laktosmonohydratmikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat Tablettdragering: hypromellos, talk, titandioxid E För att vara helt säker vid användning, rekommenderar vi att du läser bipacksedeln. De aktiva substanserna är drospirenon och etinylestradiol. Vad gör jag om jag har glömt att ta ett p-piller?

Senaste recensionerna för behandlingen Yasmin 4. De vita tabletterna är runda och har konvex yta. Risken är högre:. Yasmin och alla andra p-piller är receptbelagda läkemedel och kan därför inte köpas receptfritt, varken online eller hos ett apotek. Där finns all nödvändig information om i vilka fall du kan och inte kan använda preventivmedlet. Allmänna noteringar Innan du börjar använda Yasmin 28 ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit bukspottkörtelinflammation.

Använd inte Yasmin 28 om du har problem med levern. Om Yasmin Hur Yasmin fungerar Användning Interaktioner Biverkningar Alternativ till Yasmin Köpa Yasmin p-piller online. Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Alternativ förpackningsstorlek:. Om du gör placebointervallet mycket kort t. Stäng regionsväljaren Stäng. Aktiva substanser i bokstavsordning : Drospirenon Etinylestradiol. Beställ punktskrift Beställning av läkemedelsinformation i punktskrift är helt kostnadsfri. Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp? Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager. Yasmin är ett hormonellt p-piller som tillverkas av Bayer. Denna bipacksedel ändrades senast Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Yasmin 28 är inte avsett för användning efter menopaus. Du är fortfarande skyddad mot att bli gravid. Varningar och försiktighet När ska du kontakta läkare? Den du träffar kommer att mäta ditt blodtryck. Kroppen behöver ofta lite tid för att vänja sig och sedan brukar biverkningarna försvinna. I detta fall ska du undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus. Eftersom tabletterna har olika sammansättning är det nödvändigt att börja med den första tabletten uppe till vänster och att du sedan tar en tablett varje dag. Rapportering av biverkning ar. Ett hormonellt preventivmedel tillför hormoner till kroppen för att förhindra oönskad graviditet. Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan det leda till en djup ventrombos DVT.

Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen venös trombos. En beställning som skickas in före Yasmin 28 har sju extra piller, som är sockerpiller. De ljusgula tabletterna är runda med konvex yta. Vem kan använda preventivmedlet? För att vara helt säker vid användning, rekommenderar vi att du läser bipacksedeln.

Användning av kakor på Fass.se

Används för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen, t ex för att utveckla och förbättra webbplatsen. En del sorters p-piller har även väldigt bra effekt mot finnar. Använd inte Yasmin 28 om du har problem med levern. Tablettdragering: hypromellos, makrogoltalk, titandioxid Egult järnoxidpigment E Vad är skillnaden mellan Yasmin och Yasminelle? Publiceringsdatum: Kvinnor med nedsatt leverfunktion Använd inte Yasmin 28 om du har problem med levern. En förpackning med p-piller kallas för en karta. Djup ventrombos. Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Yasmin 28, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Vi använder Talande webb. Skydd mot könssjukdomar Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar. Prognos för slutdatum: Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du använder Yasmin Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Yasmin 28 ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. Inga biverkningar alls. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Tablettkärna: laktosmonohydratmajsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon K25, magnesiumstearat. Dessa kan minska det skydd som preventivmedlet ger dig. P-piller skyddar inte mot könssjukdomar. Risken är högre:. Detta gäller även eventuella biverkning ar som inte nämns i denna information. Förvaras i originalförpackningen. Det gäller oavsett om du ammar eller inte och oavsett om du fött med kejsarsnitt eller vaginal förlossning. När kan du börja med den första tablettkartan?

Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en ljusgul tablett i början eller slutet av tablettkartan. Detta gäller även eventuella biverkning ar som inte nämns i denna information. Detta är ingen större skillnad, och de som idag använder den ena bör kunna byta till det andra utan större problem. Prata med en barnmorska om vilka preventivmedel du kan använda istället för p-piller. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. När kan du börja med den första tablettkartan? Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Yasmin 28 ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat.