Electrolux EDCM Användarmanual | Manualzz

Innan du gör det bör du emellertid sila vattnet genom en fin sil eller ett kaffefilter av papper. Upload from URL. Se till att tumlaren har god ventilation undertill, blockera inte lufttillförseln med klädesplagg eller liknande. Skador, felaktigheter och ev. Electrolux EDCW User Manual. Dryer Electrolux EDC W User Manual 34 pages. Fintvätt och temperaturkänsliga textilier. Kontrollera att delarna byts ut mot original reservdelar — för säker drift. Välj det rätta torkprogrammet och därmed den önskade torkningsgraden. Torkning 1. Rengöring av luftintagsgallret Rengör gummitätningen runt kondensorn och inuti luckan med en fuktig trasa. Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst varv eller högre varvtal för normaltvätt. Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas. Tid- och energiförbrukning Sortera tvätten efter textilsort se tvättmärkning i respektive plagg och önskad torrhetsgrad. Related Manuals for Electrolux EDC M Dryer Electrolux EDC W User Manual 32 pages. Slide out the polythene bag with the polystyrene stuffing before using the appliance. Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan luckan och filtret. Contact your local Service Centre. Garanti gäller för Finland Produktens garantitid kan definieras separat. Sign up!

Electrolux EDCE Användarmanual. Stäng luckan. Sign up! Quick Links. Välj det rätta torkprogrammet och därmed den önskade torkningsgraden. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Cirkavikt i gram Badrock

Bruksanvisning Electrolux EDCE (14 sidor)

Konsumentkontakt Inköpsdatum Läs noga igenom dem före installation och användning av apparaten. Page Emptying The Water Reservoir Also clean the outside, removing all fluff. BVT[G 3DJLQD Viktig säkerhetsinformation Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Stäng luckan. Apparatet afbrydes automatisk efter denne fase. Open the door. Electrolux EDC Ohjekirja. Använd inte torktumlaren utan filter. Quick Links. Välj det rätta torkprogrammet och därmed den önskade torkningsgraden. Välj ett program för stryktorr tvätt. Page 3: Important Safety Information Important safety information These warnings have been provided in the interest of safety. Fintvätt och temperaturkänsliga textilier. Monteringssats för tvättpelare Extra tillbehör Torktumlaren skall transporteras vertikalt. Torka ytan noggrant. Kontrollampan för ström slocknar. Udpakning DANSK BQT[G 3DJLQD Transportskader Avfall. Programmet avbryts trots att tvätten inte är torr. Normal temp.

Konsumentkontakt Inköpsdatum Uppackning Elektrisk anslutning Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL. Electrolux EDCE Brugermanual. Electrolux EDCE Användarmanual. Viktigt vid installation av kondenstumlare OBS!

Electrolux EDCM Manual (Svenska) download

Viktigt vid installation av kondenstumlare OBS! Electrolux EDCW Brukermanual. Torkning 1. ZANUSSI ZANUSSI TC DK-N-S Brugermanual. Anslut torktumlaren. Page Emptying The Water Reservoir Also clean the outside, removing all fluff. Page Maintenance And Cleaning Maintenance and Cleaning You must disconnect the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work. Quick Links. Skontvätt - syntet Typ av tvätt: Strykfri behandlad tvätt av syntet och blandmaterial. ZANUSSI TCSLT Brugermanual. Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst varv eller högre varvtal för normaltvätt. BVT[G 3DJLQD Viktig säkerhetsinformation Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Transportskador Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. P P 53 ENGLISH gb. ZANUSSI TCE Brugermanual. Risk för kvävning! ZANUSSI TCSLT Brukermanual. Eventuella justeringar kan göras med maskinens fötter. Manuals Brands Electrolux Manuals Dryer EDC M Instruction booklet Electrolux EDC M Instruction Booklet. Cirkavikt i gram Badrock Restore password. Skorna kan komma emellan trumman och luckan och därmed blockera trumman. Don't have an account?

Normal temp. Transport damages After unpacking the machine please check it is not damaged. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen lämnas över till nästa ägare. Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst varv eller högre varvtal för normaltvätt. Electrolux EDC User Manual. Transportskador Kontrollera att torktumlaren inte är skadad.

torktumlare Electrolux EDC M | zetacar-autosogno.it

External cleaning Use only soap and water and then dry thoroughly. Electrolux EDCM Brugermanual. This light illuminates when the reservoir is full or improperly fitted. Related manuals Electrolux EDCW Brugermanual. NORSK 21 BQT[G 3DJLQD 22 NORSK Merk! Vänta sedan tills denna programfas har avslutats innan du tar ut tvätten. Öppna luckan. Skador, felaktigheter och ev. Detta är mycket praktiskt för att fräscha upp tvätten t. Before contacting your local Service Centre, please make the following checks: Important! Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Page 8: Operating Sequence Operating sequence Before using your tumble dryer for the first time, we After each use recommend to place a few damp cloths inside the appliance and dry for 20 minutes. Cleaning the air intake grille Clean the rubber seal round the condenser cabinet Using a vacuum cleaner remove the fluff from the air and in the inner part of the small door with a damp intake grille at the back of the appliance. Transport damages After unpacking the machine please check it is not damaged. Ställ in torktiden genom att vrida vredet medsols tills den önskade tiden sammanfaller med pilen. Även strykfribehandlade plagg, som t. Anslut torktumlaren. Använd inte torktumlaren utan filter. Stäng luckan. Här finns viktiga miljö- och energispartips. Print page 1 Print document 13 pages. Släpp upp knappen efter avslutad torkning för att stänga av torktumlaren. Electrolux EDC Ohjekirja.

ZANUSSI TCE Brugermanual. Electrolux EDCW Brugermanual. Upload from URL. Cleaning the air intake grille Clean the rubber seal round the condenser cabinet Using a vacuum cleaner remove the fluff from the air and in the inner part of the small door with a damp intake grille at the back of the appliance. Page 3: Important Safety Information Important safety information These warnings have been provided in the interest of safety.

Electrolux EDC504E bruksanvisning

Monteringssats för tvättpelare Extra tillbehör Torktumlaren skall transporteras vertikalt. Page Emptying The Water Reservoir Also clean the outside, removing all fluff. Electrolux EDCM Brugermanual. Skaka ut plaggen en aning och stoppa sedan in dem i trumman ett i taget. Eventuella justeringar kan göras med maskinens fötter. Läs instruktionerna som medföljer leveransen noga innan du installerar torktumlaren. Torka ytan noggrant. Läs noga igenom dem före installation och användning av apparaten. Installation inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Rengöra filtren Torktumlaren kan bara fungera som den ska om filtren är rengjorda. Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Related Manuals for Electrolux EDC M Dryer Electrolux EDC W User Manual 32 pages. Upload from disk. Fintvätt och temperaturkänsliga textilier. Electrolux EDCM User Manual. ZANUSSI TCE Brugermanual. Electrolux EDCW User Manual. Torkning med halvfylld maskin är oekonomiskt. Page Maintenance And Cleaning Maintenance and Cleaning You must disconnect the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work. Sign up! Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas. Tid- och energiförbrukning Sortera tvätten efter textilsort se tvättmärkning i respektive plagg och önskad torrhetsgrad.

P P 53 ENGLISH gb. Apparatet afbrydes automatisk efter denne fase. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Släpp upp knappen efter avslutad torkning för att stänga av torktumlaren. Använd inte torktumlaren utan filter.