Bruksanvisninger på Kjøleskap | Bruksanvisninger

Januar 18 Indicazioni di sicurezza generali Dometic Classic AVVISO! Notice d'utilisation. Gebruik uitsluitend propaan- of butaangasflessen met gekeurd drukreduceerventiel en passend kopstuk. Hold brennbare stoffer unna varme- og kokeapparater og andre lys- og varmekilder. Januar 18 Dometic Classic Lieferumfang Lieferumfang Nr. Utilizzare sempre il supporto della griglia se si desidera alzare o abbassare l'altezza del recipiente per liquidi e della griglia quando sono caldi. Laukkugrilli kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Beware of burns The portable grill is very hot when you use it. Gerätevarianten zum Anschluss an Gasflaschen müssen mit einem Druck- reduzierventil betrieben werden. Seite Bortskaffelse Tekniske data Betegnelse, tilslutningstryk Artikel-nr. Upload from disk. Impiegare solo bombole di gas propano o butano con valvola di riduzione della pressione certificata e con un cappuccio appro- priato. Januar 18 Dometic Classic Häiriöiden poistaminen Häiriöiden poistaminen Laitteen kaasuajohtavia osia saa korjata ainoastaan alan ammattilainen. Ota grilliritilän pidike grillauksen aikana pois. Januar 18 Dometic Classic Yleisiä turvallisuusohjeita HUOMAUTUS! Istruzioni per I'uso. Januar 18 Instructies voor het gebruik van de handleiding Dometic Classic Lees deze handleiding voor de montage en ingebruikneming zorgvul- dig door en bewaar de handleiding. Januar 18 Dometic Classic Bruk av koffertgrillen Demontere koffertgrillen FORSIKTIG! Januar 18 Dometic Classic Verhelpen van storingen Verhelpen van storingen Het gasgeleidende onderdeel van het toestel mag uitsluitend door een vak- monteur worden gerepareerd. Januar 18 Dometic Classic Technische gegevens Technische gegevens Omschrijving, aansluitdruk Artikelnr. Januar 18 Dometic Classic Hinweise zum Benutzen der Anleitung Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Januar 18 Dometic Classic Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhed i forbindelse med omgang med F-gas ADVARSEL!

Januar 18 Dometic Classic Scope of delivery Scope of delivery No. Januar 18 Dometic Classic Dotazione Dotazione N. Laukkugrilli kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Beware of burns The portable grill is very hot when you use it. Januar 18 Dometic Classic Leveringsomfang Leveringsomfang Nr.

Bruksanvisning dometic kjøleskap – Lys for kjøkkenet

Anleitungen Marken Dometic Anleitungen Grills Classic 1 Bedienungsanleitung Dometic Classic 1 Bedienungsanleitung Koffergrill. Käytä ainoastaan maassasi sallittuja ja määrättyjä paineenalennusventtiile- jä. Januar 18 Dometic Classic Bruk av koffertgrillen Koble koffertgrillen til gassflasken kun bestemte apparatvarianter VARNING! Januar 18 Hinweise zum Benutzen der Anleitung Dometic Classic Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Januar 18 Dometic Classic Koffergrill benutzen Koffergrill anzünden WARNUNG! Anvend ikke kuffertgrillen uden opsyn. Laukkugrilli kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Januar 18 Dometic Classic Allgemeine Sicherheitshinweise Sicherheit beim Umgang mit Flüssiggas WARNUNG! Januar 18 Dometic Classic Henvisninger vedr. Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function of the product. Page Accessori Motore del barbecue Combi Uso conforme alla destinazione I barbecue portatili Classic 1 e Classic 2 di Dometic sono realizzati per esse- re impiegati all'aperto. Technische Daten Bezeichnung, Anschlussdruck Artikel-Nr. Januar 18 Laukkugrillin käyttäminen Dometic Classic Laukkugrillin purkaminen HUOMIO! Januar 18 Dometic Classic Leveringsomfang Leveringsomfang Nr. Januar 18 Dometic Classic Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen kiinnittämistä ja käyttöön ottamista ja säilytä ohje. Von PC hochladen. Januar 18 Dometic Classic Bruk av koffertgrillen Demontere koffertgrillen AKTA! Mit dem Koffergrill kann gleichzeitig gegrillt und auf den Kochplatten auf der Oberseite gekocht werden. Januar 18 Lieferumfang Dometic Classic Lieferumfang Nr. Januar 18 Dometic Classic Cleaning the portable grill Cleaning the portable grill Caution Do not use any sharp or hard objects for cleaning since they may damage the device. Laat de koffergrill afkoelen voordat u deze reinigt, afbreekt of transporteert. Mit dem Koffergrill kann gleichzeitig gegrillt und auf den Kochplatten auf der Oberseite gekocht werden. Januar 18 Omvang van de levering Dometic Classic Omvang van de levering Nr.

Januar 18 Dometic Classic Leveringsomfang Leveringsomfang Nr. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle. Januar 18 Dometic Classic Bruk av koffertgrillen Bruk av koffertgrillen Sette sammen koffertgrillen fig. Januar 18 Indicazioni di sicurezza generali Dometic Classic AVVISO! Januar 18 Dometic Classic General safety instructions Safety precautions when handling liquid gas WARNING!

DOMETIC CLASSIC 1 BEDIENUNGSANLEITUNG Pdf-Herunterladen | ManualsLib

Bruk kun trykkreduksjonsventiler som er foreskrevet og tillatt i ditt land. Januar 18 Dometic Classic Bruk av koffertgrillen Demontere koffertgrillen AKTA! Summary of Contents for Dometic Classic 1 Page 1 Betjeningsanvisning La barbacoa se calienta mucho cuando se usa. If you pass on the Upload from disk. Gevaar voor verwonding! Januar 18 Dometic Classic Anvendelse af kuffertgrillen Tilslutning af kuffertgrillen til gasflasen kun bestemte apparatvarianter ADVARSEL! Inhaltszusammenfassung für Dometic Classic 1 Seite 1 Betjeningsanvisning Januar 18 Dometic Classic Allgemeine Sicherheitshinweise Tragen Sie beim Benutzen des Koffergrills entsprechende Kleidung. Januar 18 Dometic Classic Generelle sikkerhetsregler Sikkerhet ved bruk av flytende gass VARNING! Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle. Januar 18 Dometic Classic Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen kiinnittämistä ja käyttöön ottamista ja säilytä ohje. Do not place it in a dip to prevent any gases from accumulating there. Indhold Henvisninger vedr. Januar 18 Dometic Classic Yleisiä turvallisuusohjeita OHJE Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja. Page Accessoires Combi-grillmotor Gebruik volgens de voorschriften De koffergrills Classic 1 en Classic 2 van Dometic zijn bestemd voor mobiel gebruik in de openlucht. Verander nooit de sproeier, injector of brander. Bruk kun trykkreduksjonsventiler som er foreskrevet og tillatt i ditt land. Gevaar voor verwonding! Januar 18 Hinweise zum Benutzen der Anleitung Dometic Classic Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Januar 18 Dometic Classic Yleisiä turvallisuusohjeita Turvallisuus nestekaasua käsiteltäessä VAROITUS! Sostituire la conduttura flessibile se il materiale dovesse risulta- re infragilito o poroso. Januar 18 Koffergrill benutzen Dometic Classic Kochen und Grillen Beachten Sie bitte folgende Hinweise beim Kochen und Grillen: VORSICHT! Vertaa tyyppikilven painetietoja propaani- tai butaanikaasupul- lon painetietoihin.

Januar 18 Dometic Classic Omvang van de levering Omvang van de levering Nr. Januar 18 Dometic Classic Technische gegevens Technische gegevens Omschrijving, aansluitdruk Artikelnr. Tekniske spesifikasjoner Betegnelse, tilkoblingstrykk Artikkelnr. Käytä ainoastaan mukana toimitettua kaasuletkua. Vergelijk de aangegeven druk op het typeplaatje met de druk die is aangegeven op het drukreduceerventiel.

Gevaar voor verwonding! Laitemalleja, jotka liitetään kaasupulloon, tulee käyttää paineenalennusvent- tiilin kanssa. Januar 18 Dometic Classic General safety instructions Safety precautions when handling liquid gas WARNING! Lasciar raf- freddare il barbecue portatile prima di pulirlo, smontarlo o traspor- tarlo. Januar 18 Dometic Classic Laukkugrillin käyttäminen Laukkugrillin sytyttäminen VAROITUS! Januar 18 Dometic Classic Vor dem ersten Gebrauch Gasdruck Den zulässigen Gasdruck können Sie dem Typenschild im Unterteil des Koffers entnehmen. Page Lisävarusteet Paristokäyttöinen grillimoottori 1,5 V Yhdistelmä-grillimoottori Määräysten mukainen käyttö Dometicin laukkugrillit Classic 1 ja Classic 2 ovat tarkoitettu mobiiliin käyt- töön ulkoilmassa. Januar 18 Dometic Classic Generelle sikkerhetsregler ANVISNING Kompletterande information om användning av produkten. If you pass on the Halten Sie brennbare Stoffe von Heiz- und Kochgeräten sowie anderen Licht- und Wärmequellen fern. Januar 18 Dometic Classic Using the portable grill Cooking and barbecuing Please note the following information when cooking and barbecuing: CAUTION! De koffergrill wordt tijdens het gebruik zeer heet. Januar 18 Dometic Classic Dotazione Dotazione N. Laat de koffergrill afkoelen voordat u deze reinigt, afbreekt of transporteert. Januar 18 Dometic Classic Bruk av koffertgrillen Koble koffertgrillen til gassflasken kun bestemte apparatvarianter ADVARSEL! Käytä ainostaan sellaisia kattiloita ja pannuja, joissa on tasai- nen pohja ja joiden halkaisija on 10 - 20 cm. Januar 18 Dometic Classic General safety instructions Safety precautions when handling liquid gas WARNING! Pidä palavat aineet kaukana lämmitys- ja keittolaitteista sekä muista valo- ja lämpölähteistä. Januar 18 Dometic Classic Häiriöiden poistaminen Häiriöiden poistaminen Laitteen kaasuajohtavia osia saa korjata ainoastaan alan ammattilainen. Januar 18 Dometic Classic Laukkugrillin käyttäminen Liitä laukkugrilli kaasupulloon vain tietyissä laitemalleissa VAROITUS! Diese Anleitung auch für: Classic 2. Januar 18 Dometic Classic Indicazioni di sicurezza generali AVVISO! LET OP! Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese l'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzionioppure al rivenditore specializzato di riferimento. Anna laukkug- rillin jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen ja kuljetat sitä.

Januar 18 Dometic Classic Notes on using the manual Please read this manual carefully before installation and starting up the device. Januar 18 Dometic Classic Indicazioni per l'uso del manuale di istruzioni Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione, leggere accura- tamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e nel caso in cui l'ap- parecchio venga consegnato ad un altro utente, consegnare anche le relative istruzioni. Passwort vergessen? Januar 18 Dometic Classic Generelle sikkerhetsregler MERK Utfyllende informasjon om bruk av produktet. Geben Sie sie im Fall einer Weitergabe des Geräts an den Nutzer weiter. Print page 1 Print document pages. Rischio di lesioni!

Bruksanvisning dometic kjøleskap

Vergleichen Sie die Druckangabe auf dem Typenschild mit der Druckangabe auf der Propan- oder Butangasflasche. Ritilää ei saa käyttää ilman tippa-astiaa. Januar 18 Dometic Classic Algemene veiligheidsinstructies Vervang poreuze of beschadigde slangen meteen. Januar 18 Dometic Classic Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhed i forbindelse med omgang med F-gas ADVARSEL! Pidä palavat aineet kaukana lämmitys- ja keittolaitteista sekä muista valo- ja lämpölähteistä. Laukkugrilli kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Gerätevarianten zum Anschluss an Gasflaschen müssen mit einem Druck- reduzierventil betrieben werden. This manual is also suitable for: Classic 2. Vertaa tyyppikilven painetietoja paineenalennusventtiilin paine- tietoihin. Inhalt sverzeichnis. Januar 18 Dometic Classic Henvisninger vedr. Januar 18 Dometic Classic Instructies voor het gebruik van de handleiding Lees deze handleiding voor de montage en ingebruikneming zorgvul- dig door en bewaar de handleiding. Fare for personskader! Anderenfalls kann sich Gas im Brennerbereich sammeln, und es kann zu einer Verpuffung kommen. Januar 18 Dometic Classic Hinweise zum Benutzen der Anleitung Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Januar 18 Dometic Classic Koffergrill benutzen Koffergrill abbauen VORSICHT! Upload from disk. Mantenga las sustancias inflamables alejadas de calefactores, dispositivos de cocina y otras fuentes de luz y calor. Seite Optional Extras Combination grill motor Intended use The Classic 1 and Classic 2 portable grills from Dometic are intended for mobile use outdoors. Januar 18 Dometic Classic Before initial use Gas pressure The permitted gas pressure can be found on the type plate in the bottom of the case. Bruk kun propan- eller butangassflasker med testet trykkre- duksjonsventil og et hodestykke som passer. Depending on the model, the portable grill is connected to a gas cylinder or the gas socket of a caravan. Januar 18 Dometic Classic Anvendelse af kuffertgrillen Anvendelse af kuffertgrillen Opbygning af kuffertgrillen fig. Seite Technische Beschrijving Specificaties van de toestelvarianten De koffergrill is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en aansluitvarian- ten: z Classic 1: koffergrill met drie kookplaten z Classic 2: koffergrill met twee kookplaten Beide uitvoeringen zijn leverbaar in de volgende aansluitvarianten: z aansluiting op gasfles La barbacoa se calienta mucho cuando se usa.

Januar 18 Dometic Classic Garanzia Garanzia Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Januar 18 Dometic Classic Januar 18 Dometic Classic Instructies voor het gebruik van de handleiding Lees deze handleiding voor de montage en ingebruikneming zorgvul- dig door en bewaar de handleiding. This manual is also suitable for: Classic 2. Quick Links Download this manual. Tilavuus Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen Gerätevarianten zum Anschluss an Gasflaschen müssen mit einem Druck- reduzierventil betrieben werden.