LAVAMAT W Wasautomaat. Informatie voor de gebruiker - PDF Free Download

Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 3 keer? De aftapslang dan tussendoor weer met het stopje afsluiten. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm. Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische toestellen. Dit m oet door een t echnicus verh olpen worde n. Waterafvoer op een afvoerpijp of sifon: U hangt de afvoerslang zodanig in het meegeleverde kunststof bochtstuk, dat alleen de rubber tuit er uitsteekt. Libble takes abuse of its services very seriously. Verdere beschermende maatregelen in de installatie zijn daarom niet nodig. De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. ÖKO-LAVAMAT update ÖKO-LAVAMAT update De milieuvriendelijke wasmachine Informatie voor de gebruiker 1 Geachte Klant, gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Volg voor het correct r einigen van het f ilter onderstaand e proced ure, zie evt. Op lagere temperaturen geeft het deurglas namelijk geen warmte af. Aanwijzingen m. Er ligt water onderin de Geef bij een service aanvraag s. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen. Indien d it in orde is, m oet dit door e en technicus h ersteld. Washer AEG Lavamat W Electronic User Information Front-load washing machine 52 pages. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid op de eerste pagina's. FW 20 Cosy. Na verloop van tijd zal dit geluid verdwijnen. Mogelijk is apparaat.

Doekje klaarleggen, omdat er nog restwater kan weglopen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk Klantenservice. Get by email. Veiligheidsvoorschriften Nadere informatie. Gebruiksaanwijzing voor de wasautomaat W Gebruiksaanwijzing voor de wasautomaat W T Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw wasautomaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Aftapslang naar buiten trekken. Uw handleiding is per email verstuurd.

Bedienungsanleitung AEG Electrolux lavamat w (Seite 1 von 14) (Holländisch)

U kunt proberen het water af te voeren via het aftapslangetje en de afvoerpomp, zie de gebruiksaanwijzing. Aanwijzingen m. Neem bij een pomphoogte van meer dan 1 meter contact op met de AEG Klantenservice. Contr oleert u da arom de af voerslang. Bij vervoer met een steekwagen: De steekwagen alleen aan de zijkant van het toestel plaatsen. VOORWAS Voorwassen ca. Product: Spam. Rusty objects in the washing drum may lead to rust deposits on the drum. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Maat: px. Inspecteer het product na het uit de doos te Nadere informatie. Home Haushalt Waschmaschinen AEG Electrolux lavamat w Online Häufig gestellte Fragen. Levert de kraan water? Geeft u deze. Verwijder de transportbeveiliging geheel en zorg ervoor dat de spatwaterbescherming gemonteerd is, zie "Transportbeveiliging verwijderen". De afvoerhoogte moet minimaal 30 cm. Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet gebruikt worden. De afvoerslang mag maximaal maar 10 cm in de afvoer hangen. De deur kan dan geopend worden op de normale manier of met de noodontgrendeling naast de afvoerpomp. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. LAVAMAT LAVALOGIC LAVAMAT LAVALOGIC Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a.

Belangrijk: Beslist lezen en bewaren. De hevel lostrekken. Indien het apparaat links-achter inveert, is dit normaal. Werbung für nicht frei verkäufliche Waren und Dienstleistungen. Wasgoed dat uit meer lagen bestaat slaapzak e.

Handleiding AEG Electrolux lavamat w (pagina 1 van 48) (Nederlands)

Let hier vooral op bij het wassen van voorbehandeld wasgoed. Dit geef t de. Wasgoed in de machine doen. Het voltage Nadere informatie. INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid E. Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Vergelijkbare documenten. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren. Elektrische onderdelen zouden nat kunnen worden. Libble takes abuse of its services very seriously. Inspecteer het product na het uit de doos te. AEG Electrolux lavamat w Let op de aanwijzingen op de wasmiddelverpakking. Dit m oet door een technicus hers teld w orden. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met Nadere informatie. Bij sifonaansluiting: de sifon is verstopt. De zekering in de huisinstallatie is niet in orde. De wasautomaat nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is. Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies Wasautomaat PW Seite Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite Check drain hose and if Drain hose is leaking. Levert de kraan water? Dit geef t de. Er ligt water ond erin de wa sautom aat. Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Gebruiksaanwijzing KRUPS F Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. Controleer of de transportbeveiliging, bestaande uit 1 beugel en 3 bouten, compleet verwijderd is. Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. De lade met een flinke ruk losnemen. Daardoor worden vetresten die bij de fabricage zijn ontstaan in de wastrommel en de kuip verwijderd. Bij minder dan 1 bar: toevoerslang aan de kant van het toestel bij de magneetinlaatklep losschroeven en de doorstroomregelaar eruit nemen de zeef m.

AEG LAVAMAT W INSTRUCTION BOOK Pdf Download | ManualsLib

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art. Contr oleert u da arom de af voerslang. Aftapslang weer iets naar binnen schuiven en in het houdertje drukken. Uit ervaring weten wij dat het nogal eens mis gaat. Het wasgoed is waarschijnlijk geladen voordat het apparaat is ingeschakeld. De mogelijke oorzaken kunnen zijn Use warm water. In geval. Veiligheidsinstructies Leveringsomvang afhankelijk van het model De wasautomaat is zwaar Voorzichtig bij het tillen. Is het een fluitend geluid? Do not clean the stainless steel drum with acid containing decalcifying agents, abrasives containing chlorine or iron, or steel wool. De deur kan dan geopend worden op de normale manier of met de noodontgrendeling naast de afvoerpomp. Een wa SPOELEN Apart voorzichtig spoelen, bijv. Page Before Washing For The First Time Operating instructions Before Washing for the First Time 1. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico s voor de gebruiker leiden. Controleer oo Om instelling te testen kunt u het afpomp programma kiezen. Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld zijn: stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Een oplossing kan zijn de handdoeken AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies.

Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. KRUPS F Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. Lees vooral de aanwijzingen m. Kwaliteit van snoer en stekkers van verlengsnoeren is zeer wisselend. If o RINSE HOLD is selected, the washing is left in the last rinse water, it is not spun.

AEG LAVAMAT W 1220 Instruction Book

Mogelijk is filter vervuild of is afvoerslang te diep in de afvoer geplaatst. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de Klantenservice. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, Nadere informatie. Waterontharder gebruiken Gebruik bij gemiddelde tot hoge waterhardheid vanaf hardheid II een speciale ontharder. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Page Water Drain-Off Installation and Connection Instructions Water drain-off The drain-off tubing can be connected either to a siphon or be hanged in a washing or sink basin or in a bathtub. Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Het onderdeel kan door onze afd. Uw wasmachine Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Voor deze textielsoorten is het programma WOL geschikt. Pompt niet af Is de afvoerpomp schoon? The steel plates are available from customer service under ET-No. Gebreid gekleurd textiel, wol en textiel met applicaties binnenste buiten wassen. Elektrische onderdelen zouden nat kunnen worden. Tijden voor opwarmen en onbalansherkenning zijn niet meegerekend. Wasautomaat niet in vorstgevaarlijke Nadere informatie. Geen negatieve invloed op het spoelresultaat, evt. Afwijkingen naar boven of beneden zijn in de praktijk mogelijk. Controleer ook of de afvoer niet verstopt is. Nog meer weergeven. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKRGY Gebruiksaanwijzing 3Nl Kleine oneffenheden in de vloer nooit compenseren d. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Als de afvoerslang iets te kort is, verplaats dan de afvoerpijp. Page Setting The Washing Program Operating instructions Setting the Washing Program For suitable programs and the right temperature for the relevant type of washing, see "Program Tables".

Wasgoed in de machine doen. In zulke gevallen is vaak wasverzachter vooral in geconcentreerde vorm buiten de machine direct op het wasgoed terechtgekomen. Dat is veiliger voor uzelf en Nadere informatie. Alle garantieverplichtingen vervallen: Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en voor andere dan gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt. Is er nog water achtergebleven in de wasautomaat? Temperatuurkiezer op de gewenste temperatuur draaien.