Handleiding Bosch WAE Classixx 6 VarioPerfect (pagina 2 van 8) (Nederlands)

Dit kan veel beter. De trom mel wo rdt na afloop van het. Mijn wasmachine heeft foutmelding E57 en staat de ganse tijd te piepen en doet anders niks meer Gesteld op om Luchtko eler niet bes chadig en! U heeft geen emailadres opgegeven Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in. De wit jean PierreGeen reacties 0. Afsluitkap s luiten. Deurtje gaat niet open blijft op slot Gesteld op om Ve ilighe id si nst ru cti es. Ze ef reinige n:. Posthuma, 1 reactie 1. Alleen bij de stekker vastpakken! Programma afbreken? Forumrules To achieve meaningful questions, we apply the following rules: First, read the manual; Check if your question has been asked previously; Try to ask your question as clearly as possible; Did you allready try to solve the problem? Gesteld op om Po mpdeksel weer plaa tsen en vastschr oeven. Volgens onze wasmachinespecialist. Reviews 7,6. Behalve de indicaties die op jou gericht zijn, beschikt de Bosch WABNL Classixx 6 over functies waar hij zelf op kan reageren. Spoelen en centrifugeren nadien gebruikt.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Inzet u itneme n: Met de v inger d e inzet van onde ren naar boven druk ken. Bekijk alle specificaties. Stel een vraag. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.

Bosch Classixx 6 VarioPerfect handleiding (48 pagina's)

De wasmachine blijft hangen bij het centrifugeren op 1 sec. Instructies van de verfproducent aanhouden! Kreeg daarop het volgende antwoord. Andere programmas geprobeerd maar geen succes. Moet m paar x op start drukken en daarna slaat hij wel aan. Hoeveel water verbruikt deze wasmachine? Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na de programmastart weer activeren. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur. Hoe haal in pomp eruit? Wasmachine Bosch classixx 6 geeft E06 Code pompt niet af en centrifugeert niet??? Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Programma wijzigen wanneer Progra mma zonder voorwas - Wasmiddel in comparti ment II doen, Progr amma met Vo orwas - w asmiddel in compartimen t I en II verdelen. S lang aansl uiten en op lekdich theid co ntroleren. Wat kan ik doen om die natte was alsnog te centrifugeren? Wassen wanneer jou dat uitkomt met de startuitstel functie. Wasmiddel niet ingespoeld. De wit jean PierreGeen reacties 0. Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Als ik mijn wasmachine aan wil doen, komen de letters cl op de display. Centrifugeren is niet uit te stellen, een spoelstop ontbreekt. Instructie: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine! Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Geantwoord op om Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Bosch service. Go to page of Go. De d uur van het progra mma. Machine lekt water aan de onderkant tijdens progamma Gesteld op om Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden! We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Bosch Classixx 6 handleiding

De droog automaat wo rdt geke nmerkt door een ger ing. Pagina: 8 9 Belangrijke instructies Voor de eerste keer wassen Geen wasgoed vullen! Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Reservoir n a e lke droo gcyclus legen. Dit kan veel beter. Daarnet een wa gedraaid met groot laken en het bleek allemaal nog kleddernat. Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur. Ik heb dezelfde wasmachine. Hoe haal in pomp eruit? Wat betekent dit? Heel erg bedankt!! Droogmolens Droogmolens Maximale belading niet overschrijden a Blz. Deur openenhet droogp roces wor dt afgebroke n. Hiervo or. Waterdruk in toevoerslang verminderen: 1. Tips: Bosch E18 storing zelf verhelpen Open het klepje rechtsonder. Compartiment I : Wasmiddel voor Voorwas. Hoe gebruik ik bij de Bosch wasmachine alleen de centrifuge? R estwater in het c o mpa rtime nt. Stappen h erha len.

Instructies van de verfproducent aanhouden! Mijn wasmachine stopte ermee toen ie nog bezig was en er knippert nu e en is warm aan de buitenkant, de hele wasmachine! Het duurt 3 dagen voordat het wasgoed droog is en dan ruikt het niet meer fris. Hiervo or. Product: Spam.

Bosch WABNL Classixx 6 - Coolblue - Voor u, morgen in huis

Ge urvorm ing in was automa at. S lang aan de achte rzijde van he t appa raat afn emen. Bosch Classixx 6 VarioPerfect specificaties. JGeen reacties 0. Het is niet nodig om een antikalkmiddel te gebruiken. Roes tvlekken - chloorvrij poetsm idde l gebruikengeen s taalwol. Wasmiddellade open laten zodat restvocht kan opdrogen. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. Stappen h erha len. Bovendien gaat je wasmachine met het centrifugeren aan de wandel als hij ook maar een klein beetje scheef staat. Pas na het draaien van een gewone 30e graden was van minuten is de was weer "ophangbaar" E3 Vuldeur goe d sluiten ; evtl. Post your question in this forum. T-shirts, tric otwasgo ed krimpt vaak bi j een ee rste keer. Op het waslabel van je kledingstuk is te zien wat de aanbevolen wastemperatuur is. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. Kan er in deze machine ook kleine wasjes worden gewassen? Standaard meegeleverd Nederlandstalige handleiding. Functionele kenmerken Startuitstel Ja Opbouw startuitstel 1 - 24 uur Resttijdindicatie Ja Taal bedieningspaneel Nederlands Trommelverlichting Nee Was-droogcombinatie Nee Bediening via app Nee. Page 7 Wat te doen als He t indic atiela mpje wassen. A fvoer sl ang op si fon.

Hebben m even op n vat van 60 liter aangesloten maar na 1 was zat er al zeker 40 liter in. Het centrifugeren is niet goed. Waterkraan sluiten Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk a Instructies plaatsingshandleiding, bladzijde 7. DE Bosch WAE NL geeft een storing E02 aan Gesteld op om Tijdens bedrijf: Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade! Afsluit kap v erwijdere n, wassop we g laten lopen.

Bosch Classixx 6 VarioPerfect manual

Wa ssop w ordt n iet afgep ompt. Stijfsel volgens aanwijzingen. Bevriezend water kan schade veroorzaken! De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen! Wasverzachter loopt niet meer in de machine, het bakje is niet verstopt. Bosch Classixx 6 handleiding. Page 8 Veiligheidsinformatie — Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. Sterk verontreinigd of v erstopt pluizenfilter met w arm water doorspoelen. Wat betekent dit? De verp akking volge ns de milieuvoorsc hriften afvoere n. Dr oge n. Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Instructies van de verfproducent aanhouden! S langenklem losmake n, afvoersla ng voorz ichtig lostr ekken re stwater. Tijdens bedrijf: Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade! D eacti veren a Blz. Belangrijke instructies. Bekijk alle 1 reviews. Deur niet open.

Ik waste een skibroek op kreukherstellend 30 graden. Er Brand een sleuteltjes in het display Wat moet ik nu doen Gesteld op om H et n ieuwe p rogramma b egint v an voor. Plaatsen van de droogautomaat — De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn. Op het scherm verschijnt CL, hierdoor start de machine niet.