Scapa Bedding: Samsung tvattmaskin manual

I displayen visas tre blinkande nollor. Share from page:. Diskmaskiner Electrolux Diskmaskin ESFROW ESFROW. Motsvarande gröna kontrollampa börjar att blinka. Envisa fläckar har inte behandlats före tvätten. Features Free Publishing Magazine Publishing Web Publishing Mobile Publishing Developer Publishing. För mycket tvättmedel eller fel typ av tvättmedel har använts det bildas för mycket skum. Motsvarande gröna kontrollampa slutar att blinka. Följ tillverkarens rekommendationer om mängd att använda och överskrid inte markeringen "MAX" i tvättmedelsfacket. Öppna pumpluckan. Kontrollera och se om fukt förekommer. Diskmaskin under koksbank Rostfri diskmaskin inbyggd under bankskiva strax intill diskbanken. WF7 Series Washer pdf manual Kontrollera att tvattmaskinen kors med tillrackligt vattentryck. Följ tillverkarens rekommendationer om dosering. Upplagd av Nasty kl. Magazine: bruksanvisning Tvättmaskin - Elon. Filtret i tilloppsslangen eller filtret i tilloppsventilen är igentäppt. Start using Yumpu now! Anslut aldrig en skadad maskin. Vänta vid behov tills vattnet har svalnat. Om Tvättprogram Program Max- och minimitemperatur Programbeskrivning Max.

En extra tömningsslang med kopplingsstycke kan köpas hos ditt lokala servicecenter. Rost: Oxalsyra upplöst i hett vatten eller ett kallt rostborttagningsmedel. Developer Getting started API SDK. Programmet är klart eller vattnet har tömts ut. Tömningsslangen kan förlängas till högst fyra meter. För att förhindra att barn och husdjur blir instängda i trumman är maskinen utrustad med en säkerhetsfunktion.

Bruksanvisning - Samsung WW90HEW Tvättmaskin

Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. När tillvalsknapparna trycks in tänds motsvarande kontrollampor. Vänta vid behov tills vattnet har svalnat. Om det inte ar den bruksanvisning som du soker, klicka da. Rengöring av tvättmedelsfacket Tvättmedelsfacket skall rengöras med jämna mellanrum. Tömningsslangen kan förlängas till högst fyra meter. Var försiktig när du flyttar den. Kontrollamporna 8. Change language. Programväljaren är inte rätt inställd och knappen 6 har inte tryckts in. Start using Yumpu now! Share from cover. Diskmaskiner - fri frakt - Vitvaror pa Dessutom erbjuder vi uppbarning, bortforsling och installation av diskmaskin. Stäng luckan. Skjut in facket försiktigt. Kontrollampan LUCKA 8. Skruva loss tilloppsslangen. Close Flag as Inappropriate. Försiktighet Försök aldrig korrigera ojämnheter i golvet med träbitar, papp eller liknande material under maskinen. Cancel Overwrite Save.

Proppen i nödtömningsslangen har inte satts dit eller filtret har inte skruvats in ordentligt efter rengöring. Vid tveksam- electrolux 3 het, använd inte maskinen och kontakta Electrolux Service. Delete template? Plocka ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Kontrollera vid behov inställningen med ett vattenpass. När kontrollampan 8. Hitta instruktionsbok.

Bruksanvisning - Samsung WF80F5E5P4W Tvättmaskin

Filtret i tilloppsslangen eller filtret i tilloppsventilen är igentäppt. Upplagd av Nasty kl. Terms of service. Se till att slangen inte kan lossna medan maskinen tömmer. Super Quick Kort program för lätt smutsad tvätt eller tvätt som behöver fräschas upp. Använd vid behov ett mynt. Diskmaskiner Electrolux Diskmaskin ESFROW ESFROW. Rengöring av filtren i tilloppsslangen Om du märker att det tar längre tid än vanligt för maskinen att ta in vatten, kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är blockerat. Motsvarande gröna kontrollampa slutar att blinka. I displayen visas tre blinkande nollor. Behandla eventuella fläckrester med blekmedel. Inbyggd kompaktdiskmaskin ESLW Kompakt diskmaskin, suverana resultat. Kontrollera och se om fukt förekommer. När kontrollampan 8. Om det inte ar den bruksanvisning som du soker, klicka da. Vrid programväljaren till önskat program. Kontrollera noggrant att pumphjulet snurrar det snurrar ryckigt. Valkommen till var guide over inbyggda diskmaskiner. Byt ut filtret i pumpen genom att sätta i det ordentligt i skenorna. View and Download Samsung WF7 Series user manual online. Undvik att tvätta fransiga eller trasiga artiklar och förbehandla fläckar efter färg, bläck, rost och gräs innan du tvättar. Öppna vattenkranen.

Blod: Behandla färska fläckar med kallt vatten. Upplagd av Nasty kl. I Norden har foretaget funnits sedan och har har talet anstallda. Undvik att tvätta fransiga eller trasiga artiklar och förbehandla fläckar efter färg, bläck, rost och gräs innan du tvättar. Kontrollamporna 8.

Bruksanvisning - Samsung WDEJA Tvättmaskin

Terms of service. Anslut aldrig en skadad maskin. Cancel Delete. Förtvätt Med detta val genomför maskinen en förtvätt innan huvudtvätten. Vi hjalper dig att hitta just din diskmaskin baserat pa din smak och dina onskemal, oavsett om du letar efter en vit eller rostfri diskmaskin, en energisnal med. Skruva loss tilloppsslangen. Behandla gardiner extra försiktigt. Sköljstopp När du väljer denna funktion tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet för att tvätten inte skall skrynklas. Se avsnittet "Programöversikt" för information om hur tvättprogrammen och tillvalsfunktionerna kan kombineras. Tvättvattnet i trumman töms inte ut. Kontrollera trumman innan du använder tvättmaskinen för att undvika detta. Thinking of you. Fördröjd start kan inte väljas med programmet TÖMNING. Funktionen för fördröjd start har valts. Läppstift: Fukta med aceton enligt ovan och behandla sedan fläcken med denaturerad sprit. Motsvarande gröna kontrollampa slutar att blinka. Displayens ljusstyrka reduceras. Öppna luckan och Page 24 and 24 electrolux Tömningsslangen kan Page 26 and 26 electrolux Page www. Kontrollampor 8. Kontrollera noggrant att pumphjulet snurrar det snurrar ryckigt. Öppna pumpluckan. Dra ut nödtömningspluggen ur filterlocket. Maskinen, Knapp, Luckan, Electrolux, Kontrollera, Vatten, Programmet, Vattnet, Trycka, Kontrollampan, Bruksanvisning, Elon, Www.

Transportbultarna och förpackningsmaterialet har inte tagits bort. Dra ut nödtömningspluggen ur filterlocket. Tvättmedelsfack 2 2 2 2 2 electrolux 13 Program Max- och minimitemperatur Programbeskrivning Max. Rengör alla delar med vatten. Detta val rekommenderas för mycket smutsig tvätt. Developer Getting started API SDK.

Samsung WD8704EJA Tvättmaskin

Torkningsklass: A. När inget mer vatten kommer ut, skruva loss pumplocket genom att vrida det moturs och ta ut filtret. Maskinens nya tvättsystem använder tvättmedlet maximalt och minskar vattenförbrukningen för att spara energi. Envisa fläckar har inte behandlats före tvätten. Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Öppna luckan och avlägsna polystyrenstycket som sitter vid lucktätningen. Hitta instruktionsbok. Kontrollamporna 8. Kontrollampan för knapp 6 börjar att blinka och i displayen visas det valda programmets varaktighet. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida. Displayens ljusstyrka reduceras. När kontrollampan 8. Rost: Oxalsyra upplöst i hett vatten eller ett kallt rostborttagningsmedel. Se tvättprogramstabellen. Thank you, for helping us keep this platform clean. Vi rekommenderar att du minskar mängden tvätt i maskinen. Skicka en kommentar. Rengör vid behov pumpen enligt tidigare beskrivning. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. Se relevant avsnitt i bruksanvisning en.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag. Samsung ar ett koreansk foretag med over anstallda. Skicka en kommentar Obs! Plocka ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Var försiktig när du flyttar den. Tvättmedlet för förtvätt och blötläggning tillsätts i början av tvättprogrammet. Don't wait!