AEG-Electrolux ESF User Manual

För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder maskinen har god kännedom om dess funktioner och skyddsanordningar. Utvändig rengöring Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Denna diskmaskin är avsedd att installeras under en köksbänk eller en bänkskiva. Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita. Skruva tillbaka locket medurs tills det stoppar med ett klick. Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet. Start af et program uden udskudt start 1. Programmet starter. Vredet har 6 lägen läge 1 ger minsta dosering, läge 6 ger största dosering. Justera doseringen av sköljmedel. Koldt vand eller varmt vand 2. Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av produkten. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene. Tag altid fat i selve netstikket. Annars finns det risk att de skadas. Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla:. Buy Points How it Works FAQ Contact Us Questions and Suggestions. Rengöring av spolarmarna Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna. PNC produktnum- mer. Kunkin vilkkumissarjan jälkeen on muutaman sekunnin mittainen tauko.

Buy Points How it Works FAQ Contact Us Questions and Suggestions. AEG-Electrolux Favorit I anvisning. Stäng luckan. Astioissa voi olla pesuainejäämiä. Anbring filteret B i den oprindelige position. LAITTEEN KUVAUS. Paina samanaikaisesti kahta tekstin Cancel yläpuolella olevaa ohjelmapainiketta, kunnes kaikkien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät.

Last ned din AEG-ELECTROLUX bruksanvisning

Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään muuta ainetta esim. Please also check your spam folder. Asennus - Varmista aina, että letkut ja liitännät ovat tiiviit asentamisen jälkeen. AEG-Electrolux FAVORIT I anvisning. Lossa den justerbara sockeln och ta bort den. Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna. Maskinen har nämligen fötter vars höjd kan justeras max. Kontrollera att maskinen är avstängd innan du rengör filtren. Maskinen är avsedd att användas och förvaras vid normal rumstemperatur. Täytä suolasäiliö aina juuri ennen jonkun täydellisen pesuohjelman käynnistämistä. Enter a new password. Brug ikke opvaskemidler til dette program. Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Tag altid fat i selve netstikket. Leta efter manual. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. AEG-Electrolux Favorit s anvisning. Kaada säiliöön litra vettä vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä. Huuhtelukirkasteen lisääminen Varoitus! AEG-Electrolux Favorit anvisning. AEG-Electrolux Favorit i anvisning. Tulipaloja sähköiskuvaara. Check your email for further instructions.

Laitteen kuvaus. Enter a new password. AEG-Electrolux Favorit VIL anvisning. Huuhtelukirkaste varmistaa astioiden huolellisen huuhtelun ja tahrattomat ja raidattomat astiat kuivauksen jälkeen. Täyttö: 1. Log in Sign up. Inställningsläge När du gör inställningar, t.

AEG-Electrolux ESFW User Manual

Felkod och problem Diskmaskinen fylls inte med vatten. Maskinen har nämligen fötter vars höjd kan justeras max. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Kräv alltid att original reservdelar används till reparationer. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Fyld saltbeholderen. Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: www. Kun ohjelma käynnistyy, muut ohjelmavaiheiden merkkivalot sammuvat paitsi käynnissä olevan vaiheen merkkivalo, joka jää palamaan pysyvästi. Vattenanslutning Denna diskmaskin kan anslutas antingen till varmvatten max. Lägg den kombinerade disktabletten i diskmedelsfacket innan du startar diskprogrammet. Skruva tillbaka locket medurs tills det stoppar med ett klick. Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. DAGLIG BRUG 1. Ta ut underkorgen. Please also check your spam folder. Saltindikatorn kan lysa i flera timmar efter att salt. LAITTEEN KUVAUS. Lampen for udskudt start begynder at lyse. Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, ja varsinkin pöytä. Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings- sköljoch saltfunktioner. Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel t. Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. AEG-Electrolux Favorit anvisning. Diskmaskinen startar inte eller stoppar under drift. Enter a new password.

Sponsrade länkar. Welcome to ManualMachine. Home AEG-Electrolux Diskmaskin. Tässä tapauksessa ohjelma on peruutettava ohjeet on annettu kohdassa Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Enter a new password. Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen [.

Bruksanvisningar för Electrolux Diskmaskiner

Säiliöön on merkitty huuhtelukirkasteen maksimitaso max. Lampen for udskudt start begynder at lyse. Brug ikke opvaskemidler til dette program. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Täytä säiliö suolalla mukana toimitetun suppilon avulla. AEG-Electrolux Favorit VIL anvisning. Enter your email and check your inbox. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna. Utvändig rengöring Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. We have emailed you a verification link to to complete your registration. Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: www. Rester av t. Anslut aldrig en skadad maskin till ett eluttag. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Denna diskmaskin kan anslutas antingen till varmvatten max. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään muuta ainetta esim. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Elektrisk anslutning Säkerhetsstandarder kräver att maskinen jordas.

Den kvarvarande tiden till start av diskprogrammet visas fortlöpande till exempel 12h, 11h, 10h. Tasoa vaihdetaan painikkeella A. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder medföljande besticksgaller om bestickens storlek är lämplig. AEG-Electrolux ESF User Manual Download for 1. För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här:. Om avloppsmuffen har en backventil kan denna förhindra korrekt tömning av diskmaskinen. Om du vill använda kombinerade disktabletter t.

AEG-Electrolux ESF63040W User Manual

Använd endast diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen [. Lampen for udskudt start begynder at lyse. Detta diskmedel används under fördiskfasen. Paina samanaikaisesti kahta tekstin Cancel yläpuolella olevaa ohjelmapainiketta, kunnes kaikkien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät. Daglig användning. Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa. Ota alakori pois. Vid behov kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Enter a new password. För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här: Modell :. LAITTEEN KUVAUS Öppna diskmaskinsluckan. AEG-Electrolux Favorit OKO XXL anvisning. AEG-Electrolux ESF User Manual Download for 1. Esimerkkejä: Jos valittuna on taso 5: kun painat kerran painiketta Alaite valitsee tason 6. Om avloppsmuffen har en backventil kan denna förhindra korrekt tömning av diskmaskinen. Sätt in stickkontakten i eluttaget. För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här:. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: www. Nedladdningen startar genast. Koldt vand eller varmt vand 2. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Enter your email and check your inbox. När diskmedel i tablettform används skall tabletten läggas i fack 1.